JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Звіт по методичній роботі інформаційно-методичного центру Надвірнянського району

Надвірнянський районний інформаційно-методичний центр (далі ІМЦ) створений на базі методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації розпорядженням Надвірнянської районної державної адміністрації №294 від 22.10.2010 року, має статус юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АОО№763395, дата реєстрації 22.11.2010 року). Цим же розпорядженням затверджено Статут районного інформаційно-методичного центру та штатний розпис.

Надвірнянський районний інформаційно-методичний центр (далі ІМЦ) створений на базі методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації розпорядженням Надвірнянської районної державної адміністрації №294 від 22.10.2010 року, має статус юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АОО№763395, дата реєстрації 22.11.2010 року). Цим же розпорядженням затверджено Статут районного інформаційно-методичного центру та штатний розпис.

Розділ 1

ІМЦ діє відповідно до нормативних документів: законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Указів Президента України, наказу МОН України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», матеріалів Колегії МОН України «Створення інноваційного простору шкільної освіти», Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього, Положення про районний (міський)методичний кабінет (центр).

Згідно зі штатним розписом, у районному інформаційно-методичному методичному центрі відкрито: 10 ставок методистів з галузей знань, методистів з дошкільної освіти, з позашкільної освіти, з бібліотечних фондів, з ЗНО та моніторингу якості освіти, з корекційної освіти та психолого-медико-педагогічного консультування, з інформаційно-комунікаційних технологій, а також дві ставки методистів центру практичної психології та соціальної роботи. Усі вище перераховані ставки заповнені.

При розподілі функціональних обов’язків методистів враховувався їх досвід роботи та фахова освіта. На даний час у районному інформаційно-методичному центрі працює 19 методистів, з них: 15 методистів вищої категорії, 2 – першої та 1 - другої. За стажем педагогічної роботи: 10 методистів працюють 30 років, 6 - понад 20 років і 3 методисти - до 20 років. Якщо проаналізувати стаж роботи працівників в методичному кабінеті до реорганізації і тепер в інформаційно-методичному центрі, то 9 методистів працюють більше 10 років, 8 мають стаж методиста до 10 років і лише 2 методисти працюють у районному інформаційно-методичному центрі 3 роки. Таким чином, в інформаційно-методичному центрі обіймають посади методистів досвідчені і високо професійні педагоги, що, на наш погляд, дозволяє забезпечувати належний науково-методичний супровід навчально-виховного процесу в закладах освіти району.

Навчально-матеріальна і технологічна база районного інформаційно-методичного центру налічує:

Уся комп’ютерна техніка районного інформаційно-методичного центру та відділу освіти Надвірнянської райдержадміністрації об’єднана в єдину локальну мережу, забезпечено доступ до мережі Інтернет. Заклади освіти району, окрім ДНЗ та ЗОШ І ступенів також мають доступ до мережі Інтернет, правда, організовані через різних інтернетпровайдерів, тобто різні і швидкості завантаження, і різна стійкість мережі, що зв’язано з рельєфом місцевості. Це, звісно, накладає певні обмеження у налагодженні комунікації. Однак, не зважаючи на всі технічні неузгодженості, мережеве покриття дає можливості районному інформаційно-методичному центру значно прискорити процеси необхідного документообігу, відкриває можливості он-лайн анкетування, моніторингу, ведення електронних протоколів Всеукраїнських олімпіад та конкурсів тощо.

Головною метою діяльності районного інформаційно-методичного центру є: реалізація державної політики в галузі освіти й виховання, формування та розвиток учителя третього тисячоліття, конкурентоспроможного, який володіє високим рівнем педагогічного професіоналізму, професійної компетентності.

Освітній простір, який обслуговують працівники районного інформаційно-методичного центру – це 84 навчальні заклади серед яких 54 загальноосвітні школи, 2 міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 5 позашкільних навчальних закладів, 23 дошкільних навчальних закладів та 2238 педагогів.

Працівники методичного кабінету здійснюють свою діяльність за такими напрямами:

У цьому контексті пріоритетними напрямками в роботі з педагогами у поточному році були:

Зокрема, нормативно-правовий супровід діяльності педагогів району здійснюється через:

За останні три роки розроблено чотири положення про діяльність учнівських організацій.

Результатом такої роботи стала більш активна участь учнівських колективів у районному та обласному етапі конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування. В минулому році район зайняв І місце, в поточному році ще нема підсумкового наказу.

Методистом з позашкільної освіти розроблено дванадцять умов проведення районних конкурсів-виставок, змагань, конкурсів, зокрема:

 • конкурс навчально-дослідних земельних ділянок;
 • гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»;
 • конкурс з основ графічної грамоти та технічного креслення;
 • змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання;
 • конкурс юних різьбярів;
 • інтелектуальний турнір кмітливих, організованих, розумних, толерантних «КОРТ»;
 • конкурс колективів екологічної просвіти (агітбригади) тощо.

Щорічно для методистів позашкільних навчальних закладів розробляються методичні рекомендаціЇ з питань організації позашкільної освіти.

Розроблено пам’ятку керівникам гуртків загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів щодо ведення журналу планування та обліку роботи.

Науково-методичний супровід системи дошкільної та загальної середньої освіти здійснюється працівниками ІМЦ за 4 етапами:

Як відомо, інформаційно-аналітичний етап включає:

Так, вивчення запитів та потреб педагогів району здійснюється шляхом використання діагностичних опитувальників, діагностування в он-лайн режимі, експрес-діагностування під час проведення різних форм методичної роботи.

Методисти створюють он-лайнові опитувальники, у яких передбачено фахові та методичні запитання з виявлення освітніх потреб педагогів. У травні- червні вчителям через електронні скриньки пропонують пройти анонімне опитування, за результатами якого складається план роботи районного інформаційно-методичного центру на наступний рік.

Вивчення освітніх запитів педагогів здійснюється  засобами Google - application через створення форм-опитувальників, до прикладу, таких як: вивчення потреб молодих спеціалістів з інформатики, вчителів початкових класів, якісний та кількісний склад МО вчителів інформатики, вчителів початкових класів, заявки на олімпіади, готовність навчальних закладів до масових заходів, розгорнутий он-лайн аналіз уроку тощо.

Щодо організації курсової підготовки, яке здійснюється на базі ІФОІППО, працівники районного інформаційно-методичного центру розробляють річні та перспективні плани проходження курсової підготовки, надають консультативну допомогу у питанні підготовки докурсових та курсових завдань, проектів тощо. Щороку проводиться вивчення результативності курсового підготовки через діагностування, вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

Питання результативності курсової підготовки, підвищення кваліфікації педпрацівників постійно розглядаються на засіданнях ради інформаційно-методичного центру.

Серед освітян користуються популярністю курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів на базі району. Це допомогло суттєво зекономити як бюджетні кошти, так і кошти самих педагогів.

За 2012-2014 роки на базі району підвищили кваліфікацію 110 вчителів початкових класів.

Серед форм курсового навчання, які користуються найбільшою увагою освітян району є: бінарні, очно-дистанційні та поетапні.

Мотиваційно-цільовий етап включає вибір пріоритетних тем, напрямів роботи, методичних форм у між курсовий період. на даному етапі використовуються порівняльні діаграми, проводиться відсоткове узагальнення.

У міжкурсовий період робота проводиться з використанням різних форм науково-методичної роботи, серед яких великий відсоток інтерактивних.

Аналіз проведеної нами роботи щодо організації науково-методичного супроводу загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році свідчить про те, що на належному рівні була спланована і проведена робота таких методичних форм: постійно діючих семінарів (21); творчих груп (18); динамічних груп (8); майстер-класів (8); шкіл молодого психолога (4); педагогічної майстерності (2); молодого вихователя (3), школи молодого вчителя, дидактична лабораторія ППД (1), творча педмайстерня (1).

Активно працювали також дидактична лабораторія перспективного педагогічного досвіду для вчителів української мови та літератури, дискусійний клуб керівників та вихователів-методистів ДНЗ, динамічна група вчителів інформатики. Результатами їхньої роботи стали: підвищення фахового рівня вчителів І-ІІ ступенів, які не є фахівцями з предмету інформатики, підготовлено 10 розробок уроків компаративного аналізу художніх творів та апробовано їх членами дидактичної лабораторії.

За останні три роки у діяльність методичного центру широко упроваджувались інформаційно-комунікаційні технології.

Така робота створює реальні можливості побудови відкритої системи безперервної освіти, а оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-який час робить пізнавальну діяльність вчителів більш ефективною, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим вчителям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи.

Як показала практика методичної роботи ІМЦ, інформаційно-комунікаційні технології відкривають величезні можливості для комунікації в рамках он-лайн взаємодії:

Розділ 2 (Інформаційний простір)

З метою активізації віртуальної методичної роботи з педагогами, залучення якомога більшої їх кількості до інноваційної діяльності ми створили портал для педагогів району imc.nadosvita.if.ua пов’язаного з базовим сайтом nadosvita.if.ua

Використання хмарних технологій, можливостей сервісів Google, Facebook, YouTube дало можливість нам вдосконалювати інформаційну грамотність педагогів району, підвищувати їх розуміння сутності обробки інформації, знаходити інформацію в різних джерелах, інтерпретувати, адаптувати її до своїх конкретних умов.

Про те, що активізувалася віртуальна робота педагогів можна судити з таких даних:

у цьому році вперше ми запровадили електронні протоколи ІІ етапу олімпіад (електронна реєстрація, електронний облік і підсумок олімпіади - http://imc.nadosvita.if.ua/zajavky.html) – маємо результат: біля двадцяти тисяч переглядів протоколів олімпіад, тобто порядку 150-200 відвідувань сайту в день.

Створення банку відеоуроків з використанням різних технологій дає можливість їх аналізу та запозичення у практичній діяльності, що не тільки уможливлює урізноманітнення діяльності на уроці, а і сприяє підвищенню педмайстерності. А що уроки дійсно переглядаються свідчать такі дані:

 • окремі уроки мають 500 переглядів;
 • в YouTube ми вже маємо тиждень безперервного перегляду відео уроків

У зв’язку зі створенням фактично нового сайту РІМЦ активно розробляються блоги всіх методистів з галузей знань.

Підсумовуючи вищенаведене, на даний час інформаційний простір Надвірнянського ІМЦ можна відобразити схемою

Інформаційний простір Надвірнянського РІМЦ

Розділ 3

Пріоритетними напрямками в роботі з працівниками дошкільних закладів були:

 • використання та впровадження активних форм методичної роботи для реалізації завдань Державного стандарту та чинних програм;
 • впровадження інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;
 • використання інформаційно - комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

В звітному році, ми вважаємо, ефективними були такі форми роботи:

Особлива увага приділялась роботі з педагогами, які працювали в групах короткотривалого перебування дітей старшого дошкільного віку при ЗОШ, де розглядались питання організації освітньо-виховного процесу з цими дітьми, навчання елементів грамоти, формування логіко-математичної компетентності старшого дошкільника.

Належна увага приділялась роботі опорних дошкільних навчальних закладів з питань формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (Надвірнянський ДНЗ «Квітка Карпат»), безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку (Ланчинський ДНЗ «Ромашка»).

У нашій роботі важлива роль відводиться діяльності РПМПК.

Протягом 2014-2015 року Надвірнянською районною психолого-медико педагогічною комісією проведено 8 засідань, на яких обстежено 76 дітей, з них дошкільного віку – 6 дітей, шкільного – 73

Загальна кількість дітей з порушенням психофізичного розвитку, які навчаються:

Основною формою взаємодії спеціалістів РПМПК з особами, які представляють інтереси дітей з відхиленнями в розвитку, педагогічними та медичними працівниками, є консультування.

Упродовж навчального року методистами проводилися консультування, у тому числі надано:

 • батькам - 98 консультацій
 • педагогам - 104 консультацій
 • представникам служб у справах дітей – 5 консультацій
 • представникам відділу освіти – 29 консультацій

У дні засідань та за окремими зверненнями консультантами РПМПК проводилася робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням. Під час цих бесід батькам надавались консультації щодо форм та змісту розвивальної роботи з дітьми в домашніх умовах, окремий наголос був на потребі навчання та перебування в спеціальних навчальних закладах.

Надвірнянська ПМПК здійснює заходи, що сприяють упровадженню інклюзивного навчання. Так, надіслано в ЗНЗ району для ознайомлення та практичного використання рекомендації щодо організації інклюзивного навчання та соціально-психологічного супроводу дітей з психофізичними вадами. Розроблено та розповсюджено рекомендації щодо сприяння організації інклюзивного навчанню.

ПМПК працює в тісному співробітництві з практичними психологами навчальних закладів району, логопедами, педагогами, службами у справах дітей, охорони здоров’я, соціального захисту і інші. Консультанти ПМПК запрошуються на засідання семінарів, де подають необхідні матеріали методичного та інформаційного характеру, для підготовки відповідних документів на дитину, яка скеровується на діагностичне засідання ПМПК. Консультанти надають рекомендації батькам, працівникам закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту щодо необхідності своєчасного раннього виявлення дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку з метою побудови не лише корекційної, а й превентивної роботи з ними.

З метою популяризації діяльності ПМПК, забезпечення фахового удосконалення вчителів, логопедів, психологів проведено:

 • два семінари для вчителів, які навчають дітей за індивідуальною формою навчання з таких тем:
  • «Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих дітей за допомогою психологічних та ігрових вправ»
  • «Організація та здійснення індивідуального навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
 • методисти виступали перед психологами, логопедами, вчителями з повідомленнями на тему:
  • «Психологічний супровід впровадженні інклюзивного навчання. Виконання індивідуальних навчальних планів»
  • «Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти»
  • «Психологічна допомога дітям із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю»

За останні роки спостерігається тенденція до збільшення дітей з мовними порушеннями. Серед інших видів порушень явного збільшення не спостерігається.

Кількість дітей-інвалідів, віком від 0 до 18, у районі станом на 01.10.2015р. - 536.

З них, у ЗНЗ району за місцем проживання навчається 265 дітей, в ДНЗ - 14 дітей, 79 за індивідуальною формою корекційного навчання, 3 - скеровані в будинки соціального захисту, але знаходяться під опікою батьків, 3 –є дітей-інвалідів влаштовано у заклади Міністерства праці та соціального захисту України.

Вивчення досвіду роботи освітян району

За останні три роки методистами ІМЦ вивчено 15 досвідів, 14 з них узагальнено та впроваджуються вчителями шкіл району.

Науково-методичною радою ОІППО протягом 2012-2015 років схвалено 11 досвідів (діаграма 2).

Упровадження досвідів наших педагогів здійснюється через проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів-практикумів.

Зокрема, впроваджується досвід роботи Л.Козак з проблеми «Підвищення ефективності навчального процесу за допомогою інтерактивних функцій мультимедійної дошки» серед вчителів-предметників та вчителів початкової школи. Для цього проводяться тренінги, майстер-класи, семінари-практикуми. Так, наприклад, тренінги для вчителів-предметників проведено на базі Пасічнянської, Ланчинської, Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст.

На Раді ОІППО розглянуто і затверджено 8 досвідів роботи (з 2013 по 2015 рік):

 • вчителя початкових класів Тисменичанської ЗОШ І-ІІІ ст. «Використання краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі» (2013 р.);
 • вчителя Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Парасюк О.І. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови в початкових класах» (2013 р.);
 • вчителя Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Скрипник Т.Б. «Формування ціннісного ставлення до Батьківщини в системі роботи вчителів початкових класів» (2015 р.);
 • вчителя Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Оліярчук М.Р. та Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Дунаєвої Т.Р. «Використання мультимедійної дошки в початкових класах» (2013 р.);
 • Кузів І.П., вчителя початкових класів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в початкових класах» (2012 р.);
 • Дубленич У.М., вчителя початкових класів Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 «Використання інформаційних технологій в роботі вчителя початкових класів» (2012 р.);
 • Г. В. Хіміон, бібліотекар Стримбівської ЗОШ І – ІІІ ст. «Краєзнавча діяльність шкільної бібліотеки»;
 • - Казюк Г. Ю. , вчитель української мови і літератури Ланчинської ЗОШ І-ІІІ ст. «Організація навчально-виховного процесу засобами літературного краєзнавства».

Вивчався досвід «Надвірнянський РЕНЦ – координатор екологічного виховання в районі» (директор Андрусяк Л.В.). Зібрані матеріали були представлені на обласний конкурс на кращий позашкільний заклад (2013 р.) – 2 місце, а також досвід презентовано в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.

Вивчено і узагальнено досвід роботи бібліотекаря Стримбівської ЗОШ І-ІІ ступенів Хіміон Г.В. «Краєзнавча діяльність шкільної бібліотеки».

Впродовж 2012-2015 р.р. методисти районного інформаційно-методичного центру залучалися до атестаційних експертиз закладів освіти району. Ними підготовлено відповідні атестаційні матеріали для атестації 8 загальноосвітніх шкіл та 6 дошкільних навчальних закладів.

Моніториг

Методисти ІМЦ значну увагу приділяють моніторинговим відстеженням. У цьому зв’язку:

 • щорічно проводиться аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників, зокрема нагороджених медалями. Матеріали моніторингу обговорюються на серпневих конференціях;
 • в рамках обласного моніторингового дослідження в грудні 2012 року проведено моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів 10-х класів з української мови та історії України, а в квітні 2013 – учнів 9-х класів з біології, математики та фізики;
 • в листопаді-грудні 2013 року в рамках Всеукраїнського моніторингу якості загальної середньої освіти проведено дослідження навчальних досягнень учнів 5-х та 10-х класів за результатами навчання у початковій та основній школі з основних предметів інваріантної частини навчальних планів;
 • в режимі он-лайн в жовтні 2014 року проведено апробацію тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання з історії України та німецької мови, а в лютому – квітні 2015 року – з історії України, німецької мови та української мови і літератури;
 • зроблено моніторингове дослідження стану позашкільної освіти в рамках ІІ етапу всеукраїнського моніторингу (листопад 2014 року);
 • проведено тестування перевірки знань учнів з курсу за вибором «Фінансова грамотність» (листопад 2014 року, квітень 2015 року);
 • в рамках ІІ етапу всеукраїнського дослідження проведено моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу (грудень 2014 року);
 • проведено ІІІ етап моніторингу стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах (квітень-травень 2015 року);
 • зроблено моніторингове дослідження якості підручників для учнів 2-х і 5-х класів (травень 2015 року) (діаграма 3).

Результати моніторингових відстежень враховуються працівниками ІМЦ для проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, для напрацювань відповідних методичних рекомендацій, індивідуальних та групових консультувань на місці роботи освітян, а також для покращення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання предметів з основ наук.

Належну увагу працівники інформаційно-методичного центру надають і видавничій діяльності, яка включає розроблення та поширення методичних рекомендацій, навчальних (навчально-методичних) посібників, дидактичних матеріалів тощо.

За останні три роки освітянами району підготовлено 65 методичних матеріалів, серед яких 50% розроблено власне методистами ІМЦ, а ще 35 % за сприяння методистів ІМЦ. (діаграма 4).

Видання, що отримали Гриф Міністерства освіти «Схвалено до використання у навчальних закладах»

1  Посібник в рамках міжнародного українсько-польського проекту «Уроки з підприємницьким тлом» Конспекти уроків Козак Л., Кочержук Л.
2  Використання мультимедійної дошки у вивченні предметів природничого циклу  Навчально -методичний посібник  Козак Л, Вирстюк О, Николин М, Кручок І, Павлюк Г
3  Використання мультимедійної дошки у початкових класах  Навчально -методичний посібник  Козак Л, Дубленич У, Дунаєва Т, Оліярчук М.
4 «Методичний супровід. Інформатика 7 клас» Навчально -методичний посібник Л.З. Козак П. Малий
5 Робочий зошит для учня. Інформатика 7 клас Дидактичні матеріали Л.З. Козак П. Малий
6 Робочий зошит для учня. Інформатика 6 клас Дидактичні матеріали Л.З. Козак П. Малий
7 Робота  з  текстом на уроках української  мови  як  засіб  активізації  когнітивно-дослідницької  діяльності  учнів. Дидактичні матеріали М. Візінська

Видання та досвіди роботи, затверджені Науково-методичною радою ОІППО

1 Використання мультимедійної дошки у вивченні біології Навчально -методичний посібник Козак Л, Процюк О, Федоренко О., Киселюк М, Кісілюк Г.
2 Використання мультимедійної дошки у вивченні образотворчого мистецтва Навчально -методичний посібник Л.З. Козак,  Мигович О.Б, Пилипів Г.В., Малиновська Т.Ю.
3 Використання мультимедійної дошки у вивченні математики Навчально -методичний посібник Л.З. Козак,  С.Ю. Лазарук,  З.В. Літвінас, О.М. Горюк, Л.В. Штеньович
4 «Методичний супровід. Інформатика 6 клас» Навчально -методичний посібник Л.З. Козак П. Малий
5 «Методичний супровід. Інформатика 5 клас» Навчально -методичний посібник Л.З. Козак П. Малий
6 Робочий зошит для учня. Інформатика 5 клас Дидактичні матеріали Л.З. Козак П. Малий
7 «Сюжетні  задачі» Навчально -методичний посібник І.Кузів, Н.Ніколін, О.Сенчак
8 «Духовне виховання  на  уроках  української  мови» Навчально -методичний посібник У.Дубленич, вчитель початкових класів Надвірняської ЗОШЩ І – ІІІ ст. №3
9 «Цікаві ігри та завдання на уроках  української мови в початкових  класах» Навчально -методичний посібник О.Парасюк, вчитель початкових класів Надвірнянської ЗОШ І – ІІІ ст. №1
10 «Використання  інтерактивної  дошки  на  уроках  в  початкових  класах» Навчально -методичний посібник М.Оліярчук, У.Дубленич, Т.Дунаєва

Видання, затверджені на раді РІМЦ.

 • У. Дубленич «Сходинки зростання педмайстерності» (2014 р.)
 • Збірник художніх творів для початкового читання «Перлинка Прикарпаття» (2 клас, 2014 р.)
 • Уроки початкового читання у 2 класі (2014 р.)
 • Збірник художніх творів для початкового читання «Перлинка Прикарпаття» (3 клас, 2014 р.)
 • Уроки позакласного читання у 3 класі (2014 р.)
 • Збірник художніх творів для початкового читання «Перлинка Прикарпаття» (4 клас, 2015 р.)
 • Уроки позакласного читання у 4 класі (2015 р.)
 • М.Масевич «Словникові слова» (1 клас, 2015 р.)
 • Н.Яворська «Словникові слова» (2 клас, 2015 р.)
 • Л.Коренюк «Словникові слова» (3 клас, 2015 р.)
 • Г.Вацик «Словникові слова» (4 клас, 2015 р.)
 • Методичні рекомендації «Як заповнювати журнал планування та обліку роботи»
 • Альманах «Вітрила мрій» (Ляшенко Т.В.)
 • Методичний посібник «Математична скринька». Розробка уроків з геометрії у 5-му класі за новим держстандартом. (творча група вчителів математики)
 • Методичні рекомендації. «Самостійна робота учнів на уроках словесності» (творча група вчителів української мови ЗНЗ району).
 • Посібник для вчителів 8-11 класів. Творчі роботи на урок5ах німецької мови. (Стефурак М.В., вчитель Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Гурмак Г.В., методист РІМЦ).
 • Іроденко Н.Б., вчитель української мови і літератури Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 «Компаративний аналіз на уроках літератури» (2014 р.)

Впродовж 2012-2015 р. р. на базі шкіл району проведено:

 • 34 педпрактики слухачів курсів підвищення кваліфікації ОІППО;
 • 3 обласні майстер-класи (хімія, зарубіжна література - 2);
 • 7 обласних семінарів керівників м/о та відповідальних за стан викладання предметів (початкова освіта, шкільна бібліотека, трудове навчання, математика, фізика, ГПД, позашкільна освіта);
 • 1 постійно діючий семінар керівників районних шкіл ППД;
 • на базі районного інформаційно-методичного центру працювало 7 груп курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

Організація науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу дала можливість досягти непоганих результатів:

Але поряд з досягнення існують проблеми та недоліки в методичній роботі, над якими слід працювати, зокрема:

Розділ 4 (Презентація)

Презентація

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top