JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Мета: навчальна: сформувати поняття трикутника як окремого виду многокутника; домогтися засвоєння класифікації трикутників залежно від величини кутів та довжини сторін; сформувати вміння визначати вид трикутника, знаходити периметр трикутника; розвивальна: формувати вміння класифікувати, узагальнювати й систематизувати інформацію, розвивати графічну культуру учнів; формувати вміння самостійно працювати з текстом підручника; виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання, відпові-дальність, старанність, інтерес до вивчення математики.

Обладнання: демонстраційний транспортир, трикутник, циркуль, проектор, ноутбук.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Мисюк Галина Дмитрівна,
вчитель математики Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Мета: навчальна: подальше закріплення знань учнями класифікації трикутників; складання алгоритму побудови трикутників за двома сторонами і кутом між ними та за стороною і двома прилеглими кутами; формувати вміння розв’язування задач на побудову і вдосконалення вмінь розв’язувати задачі на обчислення периметра трикутника; формувати вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань; розвивальна: розвивати пізнавальну діяльність, розвивати зорово-слухову пам'ять, увагу, логічне мислення, уміння лаконічно висловлювати свою математичну думку, розвивати уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, кмітливість, навички творчої роботи, комунікативні і соціальні компетенції, розвивати навики раціонального використання часу; виховна: виховувати взаємоповагу, акуратність у записах, працьо-витість, інтерес до математичних знань, вміння вислуховувати інших, виховувати активність, дисциплінованість, самостійність (самостійно працювати з дидактичними завданнями).

Обладнання: проектор, креслярські інструменти, індивідуальні картки, картки з кросвордом, картки для бліцопитування.

Тип уроку: комбінований.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Г. Д. Мисюк,
вчитель математики Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Мета: навчальна:сформувати уяву учнів про поняття «площина», «пряма», «промінь», як про уявні (абстрактні) поняття математики, які, крім цього, допомагають формувати уявлення учнів про нескінченність; навчити учнів будувати пряму і промінь, розпізнавати їх та виявляти точки, що на¬лежать чи не належать прямій (променю); розвивальна: розвивати просторову уяву, уміння знаходити аналогії й узагальнювати; виховна: виховувати відповідальність, уважність, охайність.

Обладнання: проектор, креслярські інструменти, індивідуальні картки, картки з кросвордом, картки для бліцопитування.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Полатайко Рома Василівна,
вчитель математики Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Мета: навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Відрізок. Площина. Пряма. Промінь. Кут»; розвивальна: розвивати логічне мислення учнів, навички співпраці та взаємонавчання, формувати вміння робити висновки та узагальнення; виховна: формувати соціальну компетентність, виховувати відповідальність та дисциплінованість.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Скрипник Марія Василівна,
вчитель математики Надвірнянського ліцею

Мета: навчальна: повторити і систематизувати знання учнів про прямо- кутник і квадрат, одержані в початковій школі; відпрацювати навички обчислення периметра прямокутника, квадрата, побудови названих фігур за допомогою лінійки; розвивальна: розвивати інтерес до математики; виховна: виховувати розуміння учнями важливості геометрії в повсякденному житті.

Обладнання: таблиця, моделі прямокутників і квадратів, презентація.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань учнів.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Жигалюк Ольга Антонівна,
вчитель математики Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст.

Мета: навчальна: поглибити і систематизувати знання учнів з обчис-лення площ фігур; розвивальна: розвивати уяву та логічне мислення учнів; виховна: виховувати любов до предмета, працелюбність.

Обладнання: таблиця, тести.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Жигалюк Ольга Антонівна,
вчитель математики Чорноославської ЗОШ І-ІІІ ст.

Мета: навчальна: сформувати поняття многокутника, периметра многокутника; сформувати вміння розпізнавати та будувати многокутники, обчислювати периметр многокутника; розвивальна: формувати вміння застосовувати свої знання і власний досвід у нових ситуаціях; виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Обладнання: макети різних кольорових многокутників.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Путкова Марія Миколаївна,
вчитель математики Делятинської ЗОШ І-ІІІ ст. №3

Мета: навчальна: сформувати поняття кута, видів кута: прямого, гострого, ту-пого та розгорнутого; розвивальна: формувати вміння працювати з текстом підручника; розвивати графічну культуру; виховна: виховувати свідоме ставлення до навчання.

Обладнання: креслярські інструменти, мультимедійна дошка.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Івасик Галина Василівна,
вчитель математики Ліснотарновицького НВК

Мета: навчальна: ознайомити учнів з одиницею виміру кутів, із будовою транс¬портира і правилами користування ним; ознайомити учнів із поняттям «вимірювання кутів», сформувати вміння вимірювати кути і буду¬вати кути заданої градусної міри; розвивальна: розвивати вміння користуватися креслярськими приладами, логічне мислення,творчу ініціативу та розумові здібності учнів, їх інтелектуальні якості, здатність бачити проблеми; самостійність; виховна: виховувати інтерес до вивчення математики через практичне використання матеріалу, відповідальність за свідоме засвоєння матеріалу (слайди №1, №2).

Обладнання: демонстраційний транспортир, таблиця-схема «Кути. Вимірювання кутів», комп’ютер, проектор, макети кутів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Презентація до уроку

Увага!

В презентаціях не відображені ефекти анімації, які наявні на DVD - дисках, що входять в навчально - методичний комплект

Юречко Олександра Онуфріївна,
вчитель математики Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top