JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Cпираючись на доведену мовознавцями й педагогами-практиками доцільність застосування текстоцентричних технологій на уроках словесності, автор пропонує дидактичний матеріал для вивчення української мови через зв’язні висловлювання. У вправах враховані основні положення когнітивної методики у взаємозвʼязку з комунікативною, гармонійне поєднання роботи з розвитку різних видів мовно-мовленнєвої діяльності на основі пізнавально-дослідницької роботи з текстами, які сприяють формуванню мовної особистості школярів, успішній їх соціалізації. Раціональна система завдань забезпечує формування комунікативних компетенцій учнів під час вивчення морфології, синтаксису, пунктуації. Крім того, посібник містить навчальні й контрольні диктанти, а також завдання під рубрикою „Усяка всячина”, які можна використовувати на будь-якому уроці й факультативному занятті для закріплення чи повторення раніше вивченого та створення комунікативних ситуацій.

Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних обʼєднань словесників, студентів вищих навчальних закладів.

Дидактичний матеріал
Посібник для вчителя-словесника
Частина І. Синтаксис і пунктуація

(протокол № 1 від 27 березня 2014 року)
Лист № 141/12-Г-545 від 07.04.2014
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
Автор: Візінська М. С., - методист районного інформаційно-методичного центру відділу освіти Надвірнянської РДА; учитель-методист.
Рецензенти: Думчак І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Овсієнко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Зміст

Назва розділуСторінка
Вступ 4
Методична проблема та її актуальність 4
Теоретичне підґрунтя текстоцентричного підходу щодо вивчення мови на основі когнітивної методики 6
Лінгводидактичні засади роботи з текстом та технологія їхнього практичного застосування 13
Висновок 27
Частина I. Синтаксис. Пунктуація. 31
Словосполучення. 32
Види речень. Головні члени речення. 49
Другорядні члени речення. 69
Односкладні речення. Повні й неповні речення. 96
Однорідні члени речення. 118
Речення із внесеннями. 142
Відокремлені та уточнювальні члени речення. 180
Усяка всячина. 205
Диктанти (Просте речення). 224
Пряма мова. Діалог. Цитати. 238
Складне речення. 284
Складносурядне речення. 284
Складнопідрядне речення. 305
Безсполучникове речення. 335
Складне речення з різними видами звʼязку. 356
Диктанти (Пряма мова. Складне речення). 376
Бібліографія 392
Науково-методична література 392
Література, з якої використаний текстовий матеріал 395

Фрагмент посібника

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top