JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Cпираючись на доведену мовознавцями й педагогами-практиками доцільність застосування текстоцентричних технологій на уроках словесності, автор пропонує дидактичний матеріал для вивчення української мови через зв’язні висловлювання. У вправах враховані основні положення когнітивної методики у взаємозвʼязку з комунікативною, гармонійне поєднання роботи з розвитку різних видів мовно-мовленнєвої діяльності на основі пізнавально-дослідницької роботи з текстами, які сприяють формуванню мовної особистості школярів, успішній їх соціалізації. Раціональна система завдань забезпечує формування комунікативних компетенцій учнів під час вивчення морфології, синтаксису, пунктуації. Крім того, посібник містить навчальні й контрольні диктанти, а також завдання під рубрикою „Усяка всячина”, які можна використовувати на будь-якому уроці й факультативному занятті для закріплення чи повторення раніше вивченого та створення комунікативних ситуацій.

Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних обʼєднань словесників, студентів вищих навчальних закладів.

Посібник містить дидактичний матеріал з української мови, який доцільно використовувати на етапах закріплення, повторення, узагальнення вивченого. Зміст завдань, які спрямовані не тільки на вдосконалення правописних умінь, але й на розвиток творчих здібностей учнів та вироблення в них комунікативних компетенцій, відповідає чинній програмі.

Для сучасної школи важливим завданням залишається виховання мовної особистості – людини, яка любить і шанує рідну мову, володіє її виражальними багатствами, користується нею і дбає про її збереження й розвиток. Формування комунікативної компетенції – основна мета мовного навчання, а це найкраще робити через текстові взірці.

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top