JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Мета:

 • аналізувати переваги та недоліки при обчисленні об’єму піраміди;
 • формувати уміння проникливого аналізу проблемної ситуації при розв’язуванні задач на знаходження об’єму піраміди;
 • розвивати навички особистої та групової відповідальності за прийняті рішення; вміння швидко і правильно знаходити вихід із ситуації, яка виникає при роботі в групі та між групами;
 • залучення всіх учасників до роботи в групах.

Методи і техніки:

 • асоціативні карти;
 • SWOT-аналіз;
 • робота в групах.

Обладнання:

 • аркуші А4, планшети;
 • маркери, ручки;
 • геометричні фігури наліпки;
 • моделі піраміди;
 • кольорова крейда, дошка, олівці, лінійки.

Мета:

 • повторити, закріпити та поглибити знання з розв’язування систем рівнянь другого степеня різними способами;
 • напрацювати навички визначати спосіб розв’язання та його реалізувати;
 • розвивати аналітичне та креативне мислення, математичну мову;
 • виховати культуру колективної взаємодії, формувати якості, необхідні для ефективної роботи в групі.

Методи і техніки:

 • СВОТ(SWOT)-аналіз;
 • вправа «математичне лото».

Обладнання:

 • аркуші А4;
 • клейка стрічка;
 • ручки, олівці.

Мета:

 • закріпити в учнів знання формул обчислення площі прямокутника;
 • вдосконалити навички математичних розрахунків;
 • створити умови для усвідомлення учнями цінності практичного використання; формул площі у підприємницькій діяльності;
 • розвивати ініціативність, лідерські якості, комунікаційні уміння.

Методи і техніки:

 • «Діамантовий рейтинг»;
 • «Кейс-метод».

Обладнання:

 • аркуші А4;
 • ватман А2 – 3 шт;
 • маркери, ручки, олівці, клей;
 • папки з матеріалами.

Мета:

 • узагальнити знання учнів з теми «Арифметична і геометрична прогресії»;
 • формувати вміння використовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях, аналізувати зміни, що відбуваються;
 • формувати навички особистої та групової відповідальності за прийняті рішення;
 • розвивати ініціативність, креативність;
 • навчити учнів аналізувати та зрозуміло висловлювати власну думку;
 • надати можливість стати «успішним».

Методи і техніки:

 • «Математичне лото»;
 • «Метаплан»;
 • «Діамантова діаграма»;
 • «Капелюшки» Де Боно.

Обладнання:

 • матеріали для гри «Математичне лото»;
 • таблиця для встановлення відповідності;
 • квадрат з числовими закономірностями;
 • портрети Гауса, Фур’є;
 • завдання для роботи в групах;
 • матеріали для «Діамантової діаграми»;
 • аркуші А4, великі аркуші, маркери, ручки.

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top