JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Результативність педагогічної діяльності

РікРезультатРівеньКонкурс
2013 Подяка (за високий рівень виконавської майстерності) Обласний Виставка квітково-декоративних композицій з нагоди Дня працівника освіти
2013 Диплом І ступеня (номінація «Навчальні посібники) Обласний Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
2014 Диплом І ступеня
(конкурсна робота «Навчальний посібник з біоіндикації)
Всеукр. Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю
2014 Диплом І ступеня (конкурсна робота «Навчальний посібник з валеології)   Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю
2014 Диплом ІІІ ступеня (конкурсна робота «Навчальний посібник «Цікавинки природи) Всеукр. Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю
2014 Диплом ІІ ступеня (номінація «Навчальні посібники та розробки) Обласний Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
2015 Диплом ІІ ступеня (конкурсна робота «Навчальна програма «Основи медичних знань» Всеукр. Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю

Участь та результативність вихованців у конкурсах і проектах

РікРезультатРівеньКонкурс
2013 Подяка
(Бойчук Надія)
Обласний Обласний проект «Доторкнись серцем»
2013 Подяка
(Лисак Іван)
Обласний Обласний проект «Доторкнись серцем»
2013 Подяка
(Огерук Андрій)
Обласний Обласний проект «Доторкнись серцем»
2014 ІІ місце
(Лисак Іван)
Всеукр. Всеукраїнський конкурс школярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати»
2015 І місце
(Савчук Євген)
Районний Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник»
2015 Грамота за участь
(Савчук Євген)
Обласний Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник»
2015 І місце  
(Матійчик Христина)
Районний Дитячий екологічний конгрес «Живи, Земле!»
2015 Грамота за участь
(Матійчик Христина)
Обласний Дитячий екологічний конгрес «Живи, Земле!»
2015 І місце  
(Сіщук Софія)
Районний Дитячий екологічний конгрес «Живи, Земле!»
2015 Грамота за участь
(Сіщук Софія)
Обласний Дитячий екологічний конгрес «Живи, Земле!»

Дивовижний світ пернатих. Дидактичний матеріал.

Біоіндикація. Навчальний посібник.

Р. Кузнєцов,
керівник гуртка Надвірнянського еколого - натуралістичного центру

АНОТАЦІЯ
досвіду роботи
керівника гуртків «Юні охоронці природи»

Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Кузнєцова Романа Ігоровича

 

«Формування творчої активності вихованців гуртка шляхом впровадження інноваційних методів навчання»

Актуальність досвіду

З точки зору реалізації основних засад компетентнісного підходу завданням для мене є проектування стратегії організації діяльності вихованців з домінуючим акцентом на пізнавальну активність з метою досягнення її найвищого рівня – творчості. Переконаний, що творчість дає людині можливість актуалізувати свої потреби, інтереси, здібності, знаходити форми прояву індивідуальної активності. Творче самовираження сприяє усвідомленню особистісної ваги, емоційному розкріпаченню, зростанню впевненості у власні сили.

Зважаючи на загальноприйняту психолого-педагогічну думку та власний досвід, творчу активність вбачаю як найвищий рівень пізнавальної активності особистості, що виражається у здатності активізувати свої природні задатки і здібності, вмінні нестандартно мислити, генерувати ідеї за умови відповідної мотивації та високого розвитку психічних процесів.

Саме це спонукало до вибору даної теми.

Метою досвіду є створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей вихованців засобами впровадження інноваційних методів навчання.

Провідна ідея досвіду

Вироблення певної сукупності методів навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок, формування творчої, гармонійно розвиненої особистості вихованця через підбір теоретичних матеріалів та визначення практичних засобів із впровадження сучасних освітніх методів і форм у навчально-виховний процес з метою створення комфортних умов для навчання та самореалізації, креативного розвитку особистості дитини.

Система педагогічних дій

Для реалізації поставленої мети обрав інноваційні технології навчання. Саме інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості. Тому, в роботі поєдную групові та індивідуальні форми роботи, застосовую елементи інтерактивного навчання.

Переваги віддаю таким педагогічним діям:

 • діловому спілкуванню, виробленню вмінь розуміти та оцінювати дії інших людей, регулювати свої дії у відповідності до вимог членів групи і умов роботи;
 • вмінню вибирати форми та засоби передачі своїх думок, почуттів з метою досягнення якнайбільшого взаєморозуміння;
 • можливості обговорювати інформацію з іншими, відстоювати свою точку зору, що сприяє перетворенню знань у впевнення тощо.

Втілення в практиці інтерактивних методів дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу вихованцям розвивати світогляд, формувати характер, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовую так, що вихованці шукають зв'язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.

На заняттях використовую такі інтерактивні форми навчання: робота в парах, малих групах, «мікрофон», «діалог», «синтез думок», «пошук інформації», «спільний проект», «мозковий штурм».

Різнобічна робота з розвитку творчих здібностей гуртківців на заняттях приносить значні результати. Отримані результати роботи вказують не лише на покращення успішності, але й появу нових особистісних якостей у дитини (впевненість, ініціативність, самоцінність).

У вихованців почала вибудовуватися траєкторія власного розвитку. Вихованці гуртка є учасниками і переможцями різноманітних конкурсів і проектів.

На основі даного досвіду доведено, що формування та розвиток творчих здібностей кожного вихованця сприяє:

 • активізації пізнавальної діяльності;
 • розвитку мотивації до навчання;
 • розвитку творчого мислення, активності та ініціативності;
 • розвитку всіх видів пам'яті, уяви і фантазії;
 • здатності до самостійної роботи;
 • всебічному гармонійному розвитку особистості.

Таким чином, використання інноваційних технологій дозволяє максимально підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створює умови залучення вихованців до активної, творчої діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчить спілкуватися, відстоювати свою позицію.

Шляхи впровадження та поширення досвіду

Шляхами впровадження та поширення досвіду є репрезентація. Система застосованих педагогічних дій щодо формування творчої активності вихованців гуртка представлена на районному та обласному рівнях:

 • семінар для керівників гуртків Надвірнянського РЕНЦ «Різноманітність птахів» з використанням інноваційних методів навчання.
 • обласний семінар керівників гуртків Івано-Франківського ОЕНЦУМ «Розвиток творчих здібностей на занятті гуртка».
 • конференція «Внесок людини в охорону лісу» за участі представників Природного заповідника «Горгани», Карпатського національного природного парку та Надвірнянського РЕНЦ.

Досвід роботи

ХАРАКТЕРИСТИКА
професійної педагогічної діяльності керівника гуртка
Надвірнянського районного еколого - натуралістичного центру

Кузнєцова Романа Ігоровича

Кузнєцов Роман Ігорович працює у Надвірнянському районному еколого-натуралістичному центрі для дітей та юнацтва на посаді керівника гуртків. Він є керівником гуртка «Юні охоронці природи», який працює при Пнівській ЗОШ І-ІІІ ст.

За час своєї педагогічної діяльності зарекомендував себе як талановитий, творчий, майстерний педагог, професійно компетентний. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, фахової досконалості. Належну увагу приділяє самоосвіті, вивченню новинок педагогічної літератури та передового досвіду педагогів-позашкільників.

Кузнєцов Р.І працює над педагогічною проблемою: «Формування творчої активності вихованців гуртка шляхом впровадження інноваційних методів навчання».

Навчання у гуртку «Юні охоронці природи» відкриває широкі перспективи для виховання відповідального ставлення вихованців до справи охорони природи, невід'ємно пов'язане з творчим розвитком особистості, розвитком здібностей, таланту. Педагог дбає також про моральне, національно-патріотичне, трудове, естетичне й етичне виховання гуртківців, про високу організованість і дисципліну під час занять, заохочує активність і самостійність гуртківців.

Роман Ігорович бачить в кожній дитині обдаровану особистість, розвиває у вихованців любов до природи, вчить їх наполегливості, прагнення до досконалості. Головна мета, яку ставить у своїй роботі педагога, – покладення всіх зусиль для всебічного і гармонійного розвитку вихованця, як особистості.

Заняття в гуртку проводить на високому професійному рівні з використанням інноваційних технологій, нетрадиційних освітніх методів. Велику увагу в роботі приділяє індивідуальному підходу. При підготовці до заняття звертає увагу на вікові особливості дітей, їх фізичний розвиток, рівень згуртованості та ін. Гурткові заняття насичені активною творчою діяльністю. Творча співпраця педагога і гуртківців, творчий пошук, максимум уваги до всіх видів роботи – все це забезпечує високий рівень гурткових занять. Підвищенню результативності занять та майстерності гуртківців в цілому сприяють похвала, заохочення та створення ситуації успіху.

Цікаво в нестандартній формі організовує педагог підсумкові заняття у гуртку, це конкурси, вікторини, ігри і т.д. Вони яскраві і мають на меті допомогти гуртківцям продемонструвати свої вміння, розкрити таланти, залучають їх до активної діяльності.

Для гуртківців проводяться цікаві і змістовні екскурсії, експедиції і походи з метою пізнання природи рідного краю, його біорізноманіття. Вихованці гуртка зі своїми науково-дослідницькими роботами брали активну участь у дитячому екологічному конгресі «Живи, Земле», Всеукраїнському конкурсі «Юний дослідник» та Всеукраїнській трудовій акції «Дослідницький марафон».

Різнобічна робота педагога з розвитку творчих здібностей гуртківців на заняттях приносить значні результати. Вихованці гуртка є учасниками і переможцями різноманітних конкурсів і проектів різних рівнів.

Кузнєцов Р.І. бере активну участь у педагогічних радах Надвірнянського РЕНЦ, районних та обласних семінарах.

Роман Ігорович нагороджений дипломами Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Дочірні категорії

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top