JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

"Природа – джерело творчості"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма «Природа – джерело творчості» спрямована на розширення творчих здібностей дітей та закріплення знань про природу і її об’єкти, що включає в себе великі можливості зближення дитини з природою, виховання бережливого, турботливого відношення до неї, формування перших трудових навичок, естетичних смаків. Адже, природний матеріал сам по собі скарбниця для фантазії. А якщо з’єднати його зі вправністю рук, то все можна оживити, дати друге життя.

Гадаємо, що школа майбутнього повинна якнайповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа, і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поповнювати природні багатства, які маємо.

Мета програми – сприяння екологічному, естетичному, трудовому вихованню, розвитку творчих здібностей і уваги учнів на основі поглиблених знань з природознавства, ботаніки та народознавства; формування в дітей почуття самоконтролю та самооцінки своєї діяльності.

Завдання:

  • Виробити практичні навички та вміння щодо бережливого ставлення до природи та збереження природних ресурсів.
  • Створити оптимальні умови для самореалізації гуртківців та забезпечити розвиток їх задатків творчих здібностей і обдарованості.
  • Використовувати інноваційні технології та техніки виготовлення робіт з використанням природного матеріалу, з бісеру, з тканини, із шкіри та іншого.
  • Формувати в учнів загальнолюдські духовні цінності засобами народознавства та етнографії.
  • Виробити уміння раціонально використовувати різноманітність природного матеріалу для виготовлення робіт.

Програма побудована на основі загально-дидактичних принципів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання з життям). У ній відображені і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий).

Програма розрахована на 2 роки навчання з учнями 4-6 класів в кількісному складі 10-15 дітей. Це гурток основного рівня. Навчально-тематичний план 2-х річної програми розрахований на 360 годин, зокрема 1-й рік навчання – 144 год (в тому числі теоретичних – 50 год, практичних – 94год). Програма першого року навчання дає можливість дітям набути найпростіших знань і вміння працювати з різноманітним природним матеріалом. Програма 2-го року навчання розрахована на 216 год (в тому числі теоретичних - 142 год, практичних – 74 год).

У разі необхідності до неї можуть вноситися зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на вивчення окремих тем і питань.

Кожний розділ тематичного плану передбачає теоретичні заняття, практичні заняття та природоохоронну роботу.

Програма першого року навчання рекомендована для учнів молодшого та середнього шкільного віку. Тривалість заняття гуртка 2 години. У ній враховано здобуті учнями уміння та навики з відповідних предметів інваріантної частини базового навчального плану освітньої школи.

Під час роботи з природним матеріалом створюються позитивні умови для формування суспільних мотивів праці. Після завершення теми діти демонструють виготовлені роботи, що дає їм реальну можливість оцінити власну діяльність і вироби товаришів по гуртку. Результати колективної праці надихають дітей на виконання нових робіт і виробів з природного матеріалу.

Після закінчення занять першого року навчання, діти отримують конкретні практичні навики і вміння працювати з матеріалом та інструментами, розширюють свої знання з дисциплін природознавчого циклу та глибше знайомляться з етнічною культурою Прикарпатського регіону.

Програма другого року навчання рекомендована для учнів середнього шкільного віку. Тривалість заняття гуртка 3 години. Більше уваги приділяється практичним заняттям, створенню проектів. Залежно від місцевих умов, можна змінювати порядок викладання тем; кількість годин; планувати вивчення окремих тем, які не передбачені програмою гуртка. Гуртківці можуть брати участь у наукових конференціях, конгресах, екологічних асамблеях, виставках різного рівня.

Програма другого року навчання складена з урахуванням того, що більшість дітей вже набули початкових знань і вмінь у роботі з природним матеріалом.

Після закінчення занять другого року навчання, діти отримують вміння використовувати різні техніки при роботі з природним матеріалом, бісером, тканиною, шкірою тощо, вдосконалюють свої знання та здобувають нові.

Робота гуртка складається з практичних і теоретичних занять (теоретичні заняття поєднуються з творчою працею через використання природного матеріалу).

У процесі праці з природним матеріалом учні знайомляться з його властивостями, способами обробки і з’єднання деталей, набувають навичок користування різними інструментами. Обов’язково приділяється увага дотриманню правил техніки безпеки.

Працюючи над виробом, діти вчаться уважно придивлятися до природного матеріалу, щоб вибрати форму, що відповідає задуманому предмету, витримати масштаб, поєднання кольорів. Кращі роботи гуртківців використовуються для оформлення кабінетів та районної, обласної і всеукраїнської виставок.

Програма гуртка тісно пов`язана з базовими навчальними предметами: біологією, природознавством, математикою, географією, народознавством, історією. Використовують традиційні і нетрадиційні форми і методи роботи: бесіди, тренінги, ігри, круглі столи, робота в групах, інтерактивні вправи „Очікування”, „Мікрофон”, „Незакінчене речення”, „Прес”, „Карусель”.

У змісті програми належна увага приділяється питанням екології, яка тісно переплітається з елементами народознавства та краєзнавства.

Н. Гнатюк,
керівник гуртка Надвірнянського еколого - натуралістичного центру

Сценарій виховного заходу

"МІЙ РІДНИЙ КРАЙ ТА ЙОГО СИМВОЛИ-ОБЕРЕГИ"

Сценарій КВН

"ЗИМУЮЧІ ПТАХИ РІДНОГО КРАЮ"

Н. Гнатюк,
керівник гуртка Надвірнянського еколого - натуралістичного центру

Результативність педагогічної діяльності

РікРезультатНазва навчального закладуНазва заходу
2004 Почесна грамота МОН України    
2005 Подяка НЕНЦ   Всеукраїнська молодіжна акція «Флора України – компас в зеленому світі»
2005 І місце,
Грамота Івано-Франківської ОДА
  Всеукраїнська молодіжна акція «Флора України – компас в зеленому світі»
2006 Грамота НЕНЦ   Всеукраїнський заочний огляд-конкурс внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»
2009 Грамота ОЕНЦ Надвірнянський РЕНЦ
Гурток  «Основи екологічних знань»
Всеукраїнська новорічно- різдвяна виставка «Новорічна композиція»
2009 ПодякаНЕНЦ Надвірнянський РЕНЦ
Гурток  «Основи екологічних знань»
Всеукраїнська новорічно- різдвяна виставка «Новорічна композиція»
2010 Грамота ОЕНЦ Гурток «До таємниць природи» Обласна акція «Годівничка»
2011 І місце.
Грамота Головного управління освіти і науки Ів.-Франківської ОДА
Надвірнянський РЕНЦ
Гурток  "Природа – джерело творчості"
Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник»
2011 І місце.
Грамота Головного управління освіти і науки Ів.-Франківської ОДА
Надвірнянський РЕНЦ
Гурток  "Природа – джерело творчості"
Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник»
2012 Грамота НЕНЦ   Всеукраїнська акція «Годівничка», номінація «Краща методична розробка»
2013 Диплом ІІІ ст.
Департаменту освіти Івано-Франківської ОДА
  Всеукраїнський конкурс методичних розробок та віртуальних ресурсів з
2013 Грамота ОЕНЦУМ   Всеукраїнська новорічно- різдвяна виставка «Новорічна композиція»
2014 Диплом ІІ ст. НЕНЦ   Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного напрямку
2014 Грамота Департаменту освіти Івано-Франківської ОДА   Всеукраїнська новорічно- різдвяна виставка «Новорічна композиція»
2014 Подяка НЕНЦ   Всеукраїнська новорічно- різдвяна виставка «Новорічна композиція»
2015 Грамота Департаменту освіти Івано-Франківської ОДА   Всеукраїнська новорічно- різдвяна виставка «Новорічна композиція»

 


АНОТАЦІЯ
досвіду роботи
керівника гуртків «Природа – джерело творчості» та «Природознавство для дошкільників»

Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Гнатюк Наталії Фоківни

 

«Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців»

Невпинно швидко спливає час. Летять у далечінь роки, століття, епохи. Все змінюється – ми, наші погляди, світ навколо нас. Вічною залишається тільки Любов – любов до Бога, ближніх, рідної землі, любов до Природи.

Як важливо сьогодні зберегти і примножити це почуття у юних дитячих душах, чистих, незаплямованих жадібністю, злобою, заздрістю, споживацтвом і іншими „достоїнствами” цього світу. Значну роль у вихованні любові до природи та збереженні її багатств відіграє позашкільне виховання на заняттях гуртків екологічного спрямування.

Актуальність досвіду. Для відновлення природної рівноваги нашої планети необхідно кардинально змінити ціннісні орієнтації в бік гуманізації, гармонізації процесу розвитку взаємозв’язку у системі «природа-людина», тобто мова йде про культуру сталого розвитку – екологічну культуру, основною метою якої є поєднання людини з природою засобами пізнання і розуміння. Особливого значення набуває підготовка високоосвіченої, екологічно грамотної молоді, спроможної сприяти процесам гармонізації життєдіяльності людини, виведення суспільства на терени економічної і екологічної стабільності.

Заклад позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування є основним соціальним осередком, що реалізує мету екологічної освіти та виховання учнівської молоді, робить вирішальний внесок у формування екологічної свідомості, екологічного інтелекту, практичних навичок у спілкуванні з природним та антропогенним середовищем.

Провідна ідея досвіду. Розвиток екологічної компетентності підростаючого покоління є ключовим моментом модернізації екологічного виховання і освіти. У сучасних реаліях це зумовлено готовністю і здатністю молоді нести особисту відповідальність як за власне, так і за суспільне благополуччя. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства. Тому формування екологічно компетентної особистості – життєтворчої висококультурної людини, гідного громадянина України – є провідною ідеєю досвіду.

Основна мета досвіду. Створення умов для забезпечення розвитку і саморозвитку вихованця, формування його екологічної культури, здатності до самореалізації у сучасному суспільстві.

Новизна досвіду полягає у зміні підходів до екологічного виховання. В основу діяльності покладено екоцентричний, природовідповідний та культорологічний підходи, які передбачають створення цілісного психолого-дидактичного забезпечення навчально-виховного процессу і відповідають сучасним соціально-світоглядним навчально-виховним і психолого-педагогічним вимогам та реаліям функціонування системи “природа-людина-суспільство”.

Організація еколого-натуралістичної роботи зосереджена на розвитку вихованців відповідно до задатків, здібностей і потреб, а реальне знання потенційних можливостей дітей спонукає до застосування особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів.

Практична значущість. Досвід відображає реалізацію Концепції екологічної освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та формування ціннісних ставлень особистості з використанням «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Результати досвіду можуть активно використовуватись у навчально-виховному процесі. Досвід є доступним для використання в роботі гуртків екологічного спрямування у позашкільних еколого-натуралістичних закладах та школах.

У результаті використання досвіду керівниками гуртків у вихованців формуються соціально-екологічні компетенції, характерні для екологічно грамотної особистості.

Виходячи з вище сказаного я обрала для себе таке проблемне питання: "Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців".

Фундамент екологічної культури закладається ще в дитинстві. І тут важливу роль відіграє сім’я, дошкільні, позашкільні навчальні заклади та школа. Працюючи керівником екологічних гуртків з 2003 року, переконалася, що саме гурткова робота дозволяє розкрити творчий потенціал кожної дитини. Прагну викликати у дітей оптимізм у поглядах на майбутнє, навчити сприймати турботу про охорону довкілля, як важливу і приємну працю задля прийдешніх поколінь, цінувати й берегти ті природні багатства, які дав нам Бог, вдосконалювати вміння і навички у спілкуванні з живими об’єктами. Своєрідним кредом у вихованні підростаючого покоління стали слова „Екологія природи починається з екології душі”.

У своїй роботі керуюся принципами системності, наступності, природовідповідності. Тому відповідно до віку залучаю дітей до світу природи. На першому етапі вчу їх бачити і розуміти красу навколишнього світу, на другому – формую потребу не лише споглядати, а й бережливо ставитися до природи, охороняти і збагачувати її, на третьому етапі – сприяю усвідомленню вихованцями природи не як чогось відстороненого від людини, а себе як невід’ємної частинки природи, що сприяє формуванню моральних якостей особистості. На четвертому завершальному етапі вже відбувається становлення екологічної відповідальності вихованців як основної риси особистості на основі системних знань про екологічні проблеми сучасності і можливості впровадження концепції сталого розвитку сучасної цивілізації і навколишнього середовища. Таким чином екологічна культура, екологічна свідомість формується тільки шляхом тривалого й поступового пізнання довкілля. Це складний багатогранний психолого-педагогічний процес, що починається з раннього дитинства. Відомо: чим швидше розпочинається навчання, тим кращими бувають результати. Доведено також, що елементарні і наочно продемонстровані взаємозв’язки природних явищ доступні вже дітям дошкільного віку. Любов до природи слід виховувати з раннього дитинства. Тільки тоді можна сформувати екологічно грамотну та компетентну особистість.

Саме тому вважаю правильним починати працювати з дітьми дошкільного віку. Оскільки формування особистості починається ще в ранньому віці, то залучаю дітей від 4 до 6 років до роботи в гуртку «Природознавство для дошкільників». Дитина вже накопичила певний досвід спілкування з природою, володіє системою елементарних знань про природу планети Земля та Всесвіт. Проте наявні знання вже не задовільняють її, дитину цікавить нове, незвідане, те, про, що можна дізнатися самій, ще потребує від неї зусиль. Саме на гуртку «Природознавство для дошкільників» є можливість з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між природними явищами та поведінкою людей і тварин; самостійно знайти необхідну відповідь; дошкільник може передбачити, уявити результат своїх дій і вчинків у природі; концентрувати увагу на об’єктах та явищах тривалий час, переключати її; утримувати в пам’яті значний обсяг інформації.

Допитливість та бажання дізнатися щось нове викликає у вихованців бажання продовжити пізнавати світ природи і в молодшому та середньому шкільному віці. Вони прагнуть більш творчо та осмислено підходити до вивчення навколишнього світу. В них виникає потреба допомогти природі – потреба в практичній природоохоронній діяльності. Реалізувати свій творчий та практичний потенціал діти мають можливість продовживши свої пошуки на заняттях гуртка «Природа – джерело творчості». Саме враховуючи бажання та можливості дітей цього віку, мною розроблена програма гуртка «Природа – джерело творчості», яка пройшла апробацію та готується до затвердження.

У цей час особливу увагу приділяю пошуку обдарованих дітей, розвиваю їх творчі здібності, навчаю основ наукового дослідництва. Враховуючи особливості тонкої натури дитини, стараюсь застосовувати цікаві інтерактивні форми роботи з використанням новітніх інформаційних технології. Діти – це паростки, які потребують багато любові, тепла і „поживи”. Цією „поживою” я вважаю знання, які вони можуть здобути на заняттях саме завдяки новим і цікавим формам роботи. Найчастіше використовую ті форми і методи, в яких гуртківці не отримують лише готові знання, а самі є активними учасниками пізнавального процесу. Вихованці вчаться критично мислити, знаходити істину, оцінювати, співставляти, прогнозувати, знаходити вихід з ситуації. Тому такі методи кооперативного навчання, як „Спільний проект”, „Акваріум”, „Мікрофон”, „Дерево рішень”, „Карусель”, „Робота в малих групах”, часто використовую в роботі.

Мої гуртківці – активні учасники природоохоронних акцій, операцій, конкурсів, екологічних асамблей, конгресів. Вони є переможцями багатьох з них.

На мою думку, шлях виховання іде через любов і духовність. Треба любити людей та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму. Ми маємо усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини, до природи і до життя не буде ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Слід пам’ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди ціннісного ставлення до природи спрямована на вирішення важливого завдання, основна мета якого – збереження майбутнього нації!

Я намагаюся вселяти дітям віру у власні сили, розвивати самостійність та ініціативу, спонукати до творчої праці, аби не зникло бажання щоразу піднятись на сходинку вище!

Зупинятися на досягнутому не збираюсь. Бачачи у дитячих очах щирий подив, зацікавленість, любов до природи, хочеться ще більше навчатись самій, щоб потім ці знання передати дітям.

Досвід роботи

ХАРАКТЕРИСТИКА
професійної педагогічної діяльності керівника гуртка
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва

Гнатюк Наталії Фоківни

Гнатюк Наталія Фоківна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія». Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка в 2001 році.

Працює керівником гуртків Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва з 2003 року. Має 10 тарифний розряд та рішенням атестаційної комісії відділу освіти Надвірнянської РДА від 08.04.2011 року присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист».

За час роботи зарекомендувала себе компетентним, сумлінним, дисциплінованим працівником. Виявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє ефективними методами і формами організації позашкільної екологічної навчально-виховної роботи, впроваджує інновації, використовує інтерактивне навчання та ІКТ в гуртковій роботі, досягла вагомих результатів у розв’язанні навчально-виховних завдань, має власні методичні розробки. Бере активну участь у розробленні сценаріїв свят, програм, експедицій, таборів, авторських програм, методичних посібників, буклетів. Постійно підвищує свій професійний рівень.

Гнатюк Н.Ф. бере активну участь в методичному об’єднанні керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму, передає свій педагогічний досвід молодим педагогам, виступає з доповідями на районному та обласному рівнях, проводить відкриті заняття. Має власні методичні розробки «Зимуючі птахи Карпатського регіону», «Виховання бережливого ставлення до природи Карпатського краю», «Розвиток творчих здібностей вихованців в науково-дослідницької діяльності (МАН) в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентісний підхід, еколого-натуралістичний аспект», «Формування позитивної мотивації вихованців гуртків еколого-натуралістичного спрямування до пошуково-дослідницької діяльності», «Екологічне виховання засобами природи». Вона є автором програми гуртка «Природа – джерело творчості» (програма схвалена науково-методичною радою Івано-Франківського обласного ІППО, протокол №4 від 04.11.2010 р.)

У гуртковій роботі прослідковується системний, діяльнісний, особистісно орієнтований підходи. Пріоритетними принципами, якими керується педагог, є гуманізація і демократизація виховання, природовідповідність, культуровідповідність, принцип зв’язку з життям, самостійна активна діяльність вихованців, індивідуальний підхід. Свою виховну роботу керівник гуртка спрямовує на формування ціннісних орієнтирів вихованців. Особливо прослідковуються національно-патріотичне, превентивне, екологічне виховання, розвиток морального та духовного потенціалу, виявлення лідерських і творчих здібностей дітей. Ключовим у роботі є виховання ціннісного ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура вихованця.

Гнатюк Н.Ф. – вмілий організатор дитячого колективу, забезпечує якісне засвоєння гуртківцями знань та оволодіння вміннями та навичками охорони довкілля, залучає їх до науково-дослідницької роботи, пропагує здоровий спосіб життя. Її вихованці – призери екологічних конкурсів, акцій, операцій, а саме: «День натураліста», «Дослідницький марафон», «Парки – легені міст і сіл України», «Екологічна весна», «Первоцвіт», «Парад квітів біля школи», «Новорічна композиція», «Український сувенір», «День зустрічі птахів», «Галерея кімнатних рослин», «Годівничка», «Великодні передзвони» та інші.

Залучаючи дітей до науково-дослідницької роботи, Гнатюк Н.Ф. досягла вагомих результатів. Так, її вихованці є переможцями Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» (ІІ місце в обласному етапі у 2011р.) та конгресу «Живи, Земле».

Гнатюк Н.Ф. бере активну участь в житті колективу, відзначається високою загальною культурою та моральними якостями, що служить прикладом для наслідування. Користується авторитетом серед колег по роботі, батьків та вихованців. Дотримується педагогічної етики.

Дочірні категорії

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top