JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Нормативна база ЗНО:

Спільний наказ МОН і МОЗ від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом МОН від 10.01.2017 № 25 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html

Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом МОН від 07.12.2018 № 1369 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32979.html

Порядок використання приміщень закладів освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом МОН від 03.02.2015 № 85 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26620.html

Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затверджене наказом МОН від 25.11.2011 № 1354 https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1481-11

Порядок залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 15.04.2015 № 222 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-2015-%D0%BF

Нормативні документи щодо ЗНО-2020:

Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 26.06.2018 № 696 http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/01/MON-vid-26.06.2018-696.pdf

Програма зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з біології, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджена наказом МОН від 20.12.2018 № 1426 http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/01/MON-vid-20.12.2018-1426.pdf

Наказ МОН № 635 від 11.05.2019 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» https://ips.ligazakon.net/document/view/RE33549?an=2

Наказ МОН № 947 від 09.07.2019 «Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної освіти» http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf

Нормативні документи щодо пробного ЗНО-2020:

Наказ УЦОЯО № 139 від 10.10.2019 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році» http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/10/nakaz-139_probne_2020.pdf

(основна сесія)

21 травня – математика

26 травня – українська мова та література

28 травня – фізика

01 червня – іспанська, німецька, французька мови

02 червня – англійська мова

04 червня – історія України

09 червня – біологія

11 червня – географія

15 червня – хімія

Для участі в пробному ЗНО необхідно зареєструватися на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – ІФРЦОЯО) www.test.if.ua з 08 до 31 січня 2019 року та своєчасно оплатити дану послугу.

Особі, яка бажає зареєструватися для участі в пробному ЗНО, необхідно виконати наступні дії:

1)   визначитися з переліком навчальних предметів, з яких проходитиме пробне ЗНО;

2)   зайти на сайт ІФРЦОЯО www.test.if.ua у розділ «Реєстрація на пробне ЗНО-2019»;

3)   ознайомитися в цьому розділі з:

ü Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277 (зі змінами),

ü Угодою публічної оферти,

ü запропонованими повідомленнями;

4)   заповнити на сайті  форму заяви, в якій вказується наступна інформація про особу:

" прізвище, ім’я, по батькові,

" місце проживання,

" контактний телефон,

" електронна адреса,

" навчальний заклад, у якому особа здобуває повну загальну середню освіту,

" перелік навчальних предметів із зазначенням мови завдання пробного тесту,

" населений пункт з установленого ІФРЦОЯО переліку, де особа проходитиме пробне ЗНО;

5)   роздрукувати заяву на пробне ЗНО  з квитанцією(-ями) на оплату проходження пробного ЗНО;

6)   здійснити оплату за квитанцією(-ями) на оплату впродовж 7 (семи) робочих днів в установах будь-якого банку України, уважно перевіривши відомості, що вказані у квитанції про оплату, зокрема в частині призначення платежу (код, прізвище, ім’я, по батькові особи, за пробне зовнішнє незалежне оцінювання з «предмета»);

7)   зберігати заяву на пробне та квитанцію(-ії) про оплату до часу проходження пробного ЗНО.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО вважається завершеною після надходження повної суми коштів для оплати даної послуги з обраного(-их) особою предмета(-ів) на рахунок ІФРЦОЯО, зазначений у квитанції на оплату.

ВАЖЛИВО! Для кожної особи, яка зареєструвалася для участі у пробному ЗНО, на сайті ІФРЦОЯО www.test.if.ua створюється інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО», доступ до якої здійснюється за кодом та паролем, зазначеним у заяві на пробне ЗНО.

 

В «Особистому кабінеті учасника пробного ЗНО» можна:

1)   переглянути реєстраційні дані,

2)   перевірити надходження до ІФРЦОЯО сплачених коштів,

3)   після 25 лютого 2019 року отримати інформацію про пункт(и) проведення пробного ЗНО та роздрукувати запрошення (реєстраційну картку),

4)   скористатися сервісом «Визначення результатів пробного ЗНО», наданим Українським центром оцінювання якості освіти, зокрема:

¸  внести відповіді з української мови та літератури 16-18 березня 2019 року, з інших предметів пробного ЗНО – 23-25 березня 2019 року;

¸  за умови внесення відповідей до сервісу отримати результат(-и) пробного з української мови та літератури з 22 березня 2019 року, з інших предметів – 29 березня 2019 року;

5)   ознайомитися з іншою інформацією.

 

Зверніть увагу! В разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Ця особа має право отримати комплект тестових матеріалів, звернувшись у триденний термін у пункт проведення пробного ЗНО за адресою, вказаною у запрошенні (реєстраційній картці).

Особа, яка зареєструвалася для участі у пробному ЗНО та оплатила послугу, може внести зміни до своїх реєстраційних даних протягом часу, відведеного на реєстрацію (тобто з 08 до 31 січня 2019 року), звернувшись з відповідною письмовою заявою до ІФРЦОЯО.

 

(Витяг з наказу Івано-Франківського РЦОЯО від 29.11.2018 № 115-ОД)

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, у 2020 році проводитиметься з 21 травня до 17 липня.

Перелік навчальних предметів, з яких у 2020 р. проводиться зовнішнє незалежне оцінювання:

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика
4. Біологія
5. Географія
6. Фізика
7. Хімія
8. Англійська мова
9. Іспанська мова
10. Німецька мова
11. Французька мова

Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів із Переліку.

Як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, зараховуються результати ЗНО з трьох навчальних предметів:

1. Українська мова та література (тільки українська мова);
2. Математика або історія України (тільки період ХХ – початок ХХІ століття) (за вибором здобувача освіти);
3. Один із навчальних предметів, зазначених у пунктах 2-11 Переліку (за вибором здобувача освіти).

Здобувачі освіти, яким результат ЗНО з іноземної мови має зараховуватися як оцінка за державну підсумкову атестацію:

- отримують оцінку за державну підсумкову атестацію за результатами виконання завдань рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту;
- отримують оцінку за державну підсумкову атестацію за результатами виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на профільному рівні.

Результати ЗНО з української мови і літератури (українська мова), математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) можуть зараховуватися як результати державної підсумкової атестації для студентів закладів вищої освіти, які скористалися правом повторного складання атестації у формі ЗНО, що передбачено пунктом 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації».

(Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635)

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться щороку Українським центром оцінювання якості освіти з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання для пробного ЗНО створюються у формі предметних тестів та відповідають програмам, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт ЗНО-2020.

Участь у пробному тестуванні дасть змогу:

• дізнатися порядок доступу до пункту тестування та робочого місця;
• ознайомитися зі структурою та змістом тестових зошитів;
• попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
• розрахувати час роботи з тестовими зошитами;
• психологічно налаштуватися на проходження основної сесії ЗНО;
• дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua) у визначений час, та отримати результат за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
• оцінити власний рівень навчальних досягнень.

Графік проведення пробного ЗНО у 2020 році:

21 березня – українська мова та література

28 березня – решта предметів, а саме: математика, історія України, фізика, хімія, біологія, географія, англійська, німецька, французька, іспанська мови.

Максимальна кількість навчальних предметів, які особа може обрати для проходження пробного тестування, – два: українська мова і література та один із навчальних предметів, тестування з яких проводиться 28 березня.

Реєстрація для участі у пробному тестуванні відбуватиметься з 03 січня до 24 січня 2020 року на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test.if.ua).

Вартість та детальний порядок реєстрації для участі у пробному ЗНО-2020 буде розміщено на сайті Івано-Франківського РЦОЯО (www.test.if.ua).

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких розміщуватиметься інформація про час і місце проведення пробного ЗНО, а згодом — результати тестування.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учасникові потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання». Результати тестування з української мови і літератури буде оприлюднено на інформаційних сторінках учасників 27 березня, з інших предметів — 03 квітня.

Для участі у пробному ЗНО необхідно зареєструватися на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – ІФРЦОЯО) www.test.if.ua з 09 до 31 січня 2018 року та своєчасно оплатити дану послугу.

Пам'ятки з історії України (підготовка до ЗНО-2017):
http://lvtest.org.ua:82/traneeHistory/Pamiatky/index.html

Дати і події з історії України (підготовка до ЗНО-2017):
http://lvtest.org.ua:82/traneeHistory/index.html

ТРЕНУВАЛЬНЕ ON-LINE ТЕСТУВАННЯ (підготовка до ЗНО-2016):
http://93.178.252.244:8080/

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
http://testportal.gov.ua/

Сайт Програми міжнародного оцінювання учнів PISA:
http://pisa.testportal.gov.ua/

 1. Цей Порядок визначає сукупність вимог, дій щодо реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року (далі – пробне ЗНО) у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях – адміністративно-територіальних одиницях зони обслуговування Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – ІФРЦОЯО).
 2. Участь у пробному ЗНО може взяти особа, яка виявила бажання пройти пробне ЗНО, зареєструвалася для цього на сайті ІФРЦОЯО www.test.if.ua з 10 до 31 січня 2017 року та своєчасно оплатила дану послугу.
 3. Особа, яка бажає зареєструватися для участі у пробному ЗНО, повинна:
  1. визначитись з переліком навчальних предметів, з яких проходитиме пробне ЗНО, (українська мова і література – 01 квітня 2017 року, англійська мова, біологія, географія, іспанська мова, історія України, математика, німецька мова, російська мова, фізика, французька мова, хімія – 08 квітня 2017 року), враховуючи при цьому можливість зареєструватися для складання тесту лише з одного навчального предмета у разі одночасного проведення пробного ЗНО з декількох навчальних предметів;
  2. зайти на сайт ІФРЦОЯО www.test.if.ua у розділ «Реєстрація на пробне ЗНО-2017»;
  3. ознайомитися у розділі «Реєстрація на пробне ЗНО-2017» з
   • Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277,
   • Угодою публічної оферти,
   • запропонованими повідомленнями;
  4. заповнити на сайті форму заяви (у заяві вказується така інформація про особу: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, електронна адреса, навчальний заклад, у якому особа здобуває повну загальну середню освіту, перелік навчальних предметів із зазначенням мови завдання пробного тесту, населений пункт з установленого ІФРЦОЯО переліку, де особа проходитиме пробне ЗНО);
  5. роздрукувати заяву на пробне ЗНО з квитанцією(ями) на оплату проходження пробного ЗНО;
  6. здійснити оплату за квитанцією(ями) на оплату проходження пробного ЗНО протягом 7 (семи) робочих днів в установах будь-якого банку України, уважно перевіривши відомості, вказані у квитанції про оплату, зокрема в частині призначення платежу (код, прізвище, ім’я, по батькові особи, за пробне зовнішнє незалежне оцінювання з «предмета»);
  7. зберігати заяву на пробне та квитанцію(ії) про оплату до часу проходження пробного ЗНО.
 4. Реєстрація для участі у пробному ЗНО вважається завершеною після надходження повної суми коштів для оплати даної послуги з обраного(их) особою предмета(ів) на рахунок ІФРЦОЯО, зазначений у квитанції на оплату.
 5. Для кожної особи, яка зареєструвалася для участі у пробному ЗНО, на сайті ІФРЦОЯО www.test.if.ua створюється інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО», доступ до якої здійснюється за кодом та паролем зазначеним у заяві на пробне ЗНО. В «Особистому кабінеті учасника пробного ЗНО» можна:
  1. переглянути реєстраційні дані,
  2. перевірити надходження сплачених за квитанціями коштів до ІФРЦОЯО,
  3. після 14 березня 2017 року отримати інформацію про пункт(и) проведення пробного ЗНО і роздрукувати запрошення (реєстраційну картку),
  4. ознайомитися з іншою інформацією.
 6. У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Ця особа має право отримати комплект тестових матеріалів, звернувшись у триденний термін у пункт проведення пробного ЗНО за адресою, вказаною у запрошенні (реєстраційній картці).
 7. Особа, яка зареєструвалася для участі у пробному ЗНО та оплатила послугу, може внести зміни до своїх реєстраційних даних протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 10 до 31 січня 2017 року), звернувшись з відповідною письмовою заявою до ІФРЦОЯО.
 8. Захист персональних даних осіб, зареєстрованих для участі у пробному ЗНО, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 9. Факт оплати проходження пробного ЗНО є підтвердженням ознайомлення та згоди особи, яка виявила бажання пройти пробне ЗНО у 2017 році, з даним Порядком, документами зазначеними у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться щороку Українським центром оцінювання якості освіти з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання для пробного ЗНО створюються у формі предметних тестів та відповідають програмам, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт ЗНО-2018.

Участь у пробному тестуванні дасть змогу:

 • дізнатися порядок доступу до пункту тестування та робочого місця;
 • ознайомитися зі структурою та змістом тестових зошитів;
 • попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
 • розрахувати час роботи з тестовими зошитами;
 • психологічно налаштуватися на проходження основної сесії ЗНО;
 • отримати правильні відповіді та дізнатися результат за допомогою спеціального сервісу, що буде розміщений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua);
 • оцінити власний рівень навчальних досягнень;
 • скорегувати підготовку до ЗНО.

Графік проведення пробного ЗНО у 2018 році:

24 березня – українська мова та література.

31 березня – решта предметів, а саме: історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Максимальна кількість навчальних предметів, які особа може обрати для проходження пробного тестування, – два: українська мова і література та один із навчальних предметів, тестування з яких проводиться 31 березня.

Реєстрація для участі у пробному тестуванні відбуватиметься з 09 січня до 31 січня 2018 року на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test.if.ua).

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top