JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

"Природа – джерело творчості"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма «Природа – джерело творчості» спрямована на розширення творчих здібностей дітей та закріплення знань про природу і її об’єкти, що включає в себе великі можливості зближення дитини з природою, виховання бережливого, турботливого відношення до неї, формування перших трудових навичок, естетичних смаків. Адже, природний матеріал сам по собі скарбниця для фантазії. А якщо з’єднати його зі вправністю рук, то все можна оживити, дати друге життя.

Гадаємо, що школа майбутнього повинна якнайповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа, і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поповнювати природні багатства, які маємо.

Мета програми – сприяння екологічному, естетичному, трудовому вихованню, розвитку творчих здібностей і уваги учнів на основі поглиблених знань з природознавства, ботаніки та народознавства; формування в дітей почуття самоконтролю та самооцінки своєї діяльності.

Завдання:

  • Виробити практичні навички та вміння щодо бережливого ставлення до природи та збереження природних ресурсів.
  • Створити оптимальні умови для самореалізації гуртківців та забезпечити розвиток їх задатків творчих здібностей і обдарованості.
  • Використовувати інноваційні технології та техніки виготовлення робіт з використанням природного матеріалу, з бісеру, з тканини, із шкіри та іншого.
  • Формувати в учнів загальнолюдські духовні цінності засобами народознавства та етнографії.
  • Виробити уміння раціонально використовувати різноманітність природного матеріалу для виготовлення робіт.

Програма побудована на основі загально-дидактичних принципів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання з життям). У ній відображені і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий).

Програма розрахована на 2 роки навчання з учнями 4-6 класів в кількісному складі 10-15 дітей. Це гурток основного рівня. Навчально-тематичний план 2-х річної програми розрахований на 360 годин, зокрема 1-й рік навчання – 144 год (в тому числі теоретичних – 50 год, практичних – 94год). Програма першого року навчання дає можливість дітям набути найпростіших знань і вміння працювати з різноманітним природним матеріалом. Програма 2-го року навчання розрахована на 216 год (в тому числі теоретичних - 142 год, практичних – 74 год).

У разі необхідності до неї можуть вноситися зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на вивчення окремих тем і питань.

Кожний розділ тематичного плану передбачає теоретичні заняття, практичні заняття та природоохоронну роботу.

Програма першого року навчання рекомендована для учнів молодшого та середнього шкільного віку. Тривалість заняття гуртка 2 години. У ній враховано здобуті учнями уміння та навики з відповідних предметів інваріантної частини базового навчального плану освітньої школи.

Під час роботи з природним матеріалом створюються позитивні умови для формування суспільних мотивів праці. Після завершення теми діти демонструють виготовлені роботи, що дає їм реальну можливість оцінити власну діяльність і вироби товаришів по гуртку. Результати колективної праці надихають дітей на виконання нових робіт і виробів з природного матеріалу.

Після закінчення занять першого року навчання, діти отримують конкретні практичні навики і вміння працювати з матеріалом та інструментами, розширюють свої знання з дисциплін природознавчого циклу та глибше знайомляться з етнічною культурою Прикарпатського регіону.

Програма другого року навчання рекомендована для учнів середнього шкільного віку. Тривалість заняття гуртка 3 години. Більше уваги приділяється практичним заняттям, створенню проектів. Залежно від місцевих умов, можна змінювати порядок викладання тем; кількість годин; планувати вивчення окремих тем, які не передбачені програмою гуртка. Гуртківці можуть брати участь у наукових конференціях, конгресах, екологічних асамблеях, виставках різного рівня.

Програма другого року навчання складена з урахуванням того, що більшість дітей вже набули початкових знань і вмінь у роботі з природним матеріалом.

Після закінчення занять другого року навчання, діти отримують вміння використовувати різні техніки при роботі з природним матеріалом, бісером, тканиною, шкірою тощо, вдосконалюють свої знання та здобувають нові.

Робота гуртка складається з практичних і теоретичних занять (теоретичні заняття поєднуються з творчою працею через використання природного матеріалу).

У процесі праці з природним матеріалом учні знайомляться з його властивостями, способами обробки і з’єднання деталей, набувають навичок користування різними інструментами. Обов’язково приділяється увага дотриманню правил техніки безпеки.

Працюючи над виробом, діти вчаться уважно придивлятися до природного матеріалу, щоб вибрати форму, що відповідає задуманому предмету, витримати масштаб, поєднання кольорів. Кращі роботи гуртківців використовуються для оформлення кабінетів та районної, обласної і всеукраїнської виставок.

Програма гуртка тісно пов`язана з базовими навчальними предметами: біологією, природознавством, математикою, географією, народознавством, історією. Використовують традиційні і нетрадиційні форми і методи роботи: бесіди, тренінги, ігри, круглі столи, робота в групах, інтерактивні вправи „Очікування”, „Мікрофон”, „Незакінчене речення”, „Прес”, „Карусель”.

У змісті програми належна увага приділяється питанням екології, яка тісно переплітається з елементами народознавства та краєзнавства.

Н. Гнатюк,
керівник гуртка Надвірнянського еколого - натуралістичного центру

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top