JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Вихователі групи продовженого дня — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них. У своїй діяльності вихователь ГПД тісно пов'язаний з іншими шкільними працівниками. Із заступником директора школи з виховної роботи він планує свою діяльність, бере участь у підготовці й проведенні шкільних свят, урочистих подій, інших заходів. З учителем праці з'ясовує питання профорієнтаційної виховної роботи; з бібліотекарем — стан читання учнями художньої літератури; з учителем фізичного виховання — участь у підготовці і проведенні спартакіад, проведенні годин здоров’я та ін. Його діяльність урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в класі, спрямовує її на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань школярів. Діяльність справжнього вихователя групи продовженого дня сповнена педагогічною творчістю і не обмежується певними рамками. Форми роботи можуть бути різними — індивідуальною, груповою і фронтальною. Вибір конкретної форми зумовлюється різними чинниками: завданням виховання, рівнем розвитку первинного колективу, індивідуальними особливостями школярів, об'єктивними обставинами, конкретними педагогічними ситуаціями та ін.

За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на особистість школярів форми роботи поділяють на: словесні (збори, доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі та ін.); практичні (походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси тощо); наочні (діяльність шкільних музеїв, виставок, тематичні стенди та ін.). Усі вони взаємопов'язані, доповнюють і збагачують одна одну. Є види роботи, в яких одночасно використовують словесні, практичні, наочні форми. Наприклад, колективні творчі справи (КТС)

Існує ще один вид розподілу форм роботи вихователя ГПД. Це:

групові – диспути, дискусії, засідання за круглим столом, поетичні свічки, соціальні ринги, історичні розповіді, написання творчих робіт, огляди – перегуки, прес-конференції, виставки, діалоги, години спілкування, вечори та інтелектуальні ігри.

індивідуальні – доручення, бесіда, написання творчих робіт, виступи, дослідницький пошук.

з батьками – збори, психолого-педагогічні практикуми, лекції, бесіди, конференції, листування,відвідування вдома, брифінги, огляд літератури, засідання батьківських клубів, вечори великої сім’ї, родинні свята, дні відкритих дверей, вечори запитань та відповідей, позакласний всеобуч, аукціони родинної педагогіки, альбоми-естафети, виставки сімейних реліквій, творчі портрети сім’ї.

спільно з шкільним бібліотекарем – керівництво читанням, аналіз читацьких формулярів, бібліотечно-бібліографічні заняття, захист читацьких формулярів, прем’єри книги, вечори поезії та інші форми пропаганди книги.

спільно з вчителями, керівниками гуртків та секцій – обмін інформацією, вироблення єдиних вимог, складання програм спільних дій.

спільно зі шкільним психологом – педконсиліум, анкетування, спостереження, тестування, вивчення продуктів діяльності, складання програм розвитку особистості учня і учнівського колективу.

Вихователь групи продовженого дня спрямовуючи усі виховні впливи на учнів класу, враховує різні фактори (соціальні, педагогічні, психологічні). Він постійно дбає про зміцнення навчання і виховання, про розвиток пізнавальних інтересів учнів і створення можливостей для застосування засвоєних ними знань на практиці, про залучення школярів до активної участі у суспільно-корисній діяльності, формування у них ідейно-моральних переконань.

Отже, успішна робота вихователя ГПД передбачає вміле поєднання масових, групових та індивідуальних форм, що відповідає завданням і змісту виховання і забезпечує єдність впливу на інтелектуальну, емоційну і дієво-практичну сферу життєдіяльності школярів.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top