JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

АНОТАЦІЯ
досвіду роботи
керівника гуртків «Юні охоронці природи»

Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Кузнєцова Романа Ігоровича

 

«Формування творчої активності вихованців гуртка шляхом впровадження інноваційних методів навчання»

Актуальність досвіду

З точки зору реалізації основних засад компетентнісного підходу завданням для мене є проектування стратегії організації діяльності вихованців з домінуючим акцентом на пізнавальну активність з метою досягнення її найвищого рівня – творчості. Переконаний, що творчість дає людині можливість актуалізувати свої потреби, інтереси, здібності, знаходити форми прояву індивідуальної активності. Творче самовираження сприяє усвідомленню особистісної ваги, емоційному розкріпаченню, зростанню впевненості у власні сили.

Зважаючи на загальноприйняту психолого-педагогічну думку та власний досвід, творчу активність вбачаю як найвищий рівень пізнавальної активності особистості, що виражається у здатності активізувати свої природні задатки і здібності, вмінні нестандартно мислити, генерувати ідеї за умови відповідної мотивації та високого розвитку психічних процесів.

Саме це спонукало до вибору даної теми.

Метою досвіду є створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей вихованців засобами впровадження інноваційних методів навчання.

Провідна ідея досвіду

Вироблення певної сукупності методів навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок, формування творчої, гармонійно розвиненої особистості вихованця через підбір теоретичних матеріалів та визначення практичних засобів із впровадження сучасних освітніх методів і форм у навчально-виховний процес з метою створення комфортних умов для навчання та самореалізації, креативного розвитку особистості дитини.

Система педагогічних дій

Для реалізації поставленої мети обрав інноваційні технології навчання. Саме інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості. Тому, в роботі поєдную групові та індивідуальні форми роботи, застосовую елементи інтерактивного навчання.

Переваги віддаю таким педагогічним діям:

 • діловому спілкуванню, виробленню вмінь розуміти та оцінювати дії інших людей, регулювати свої дії у відповідності до вимог членів групи і умов роботи;
 • вмінню вибирати форми та засоби передачі своїх думок, почуттів з метою досягнення якнайбільшого взаєморозуміння;
 • можливості обговорювати інформацію з іншими, відстоювати свою точку зору, що сприяє перетворенню знань у впевнення тощо.

Втілення в практиці інтерактивних методів дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу вихованцям розвивати світогляд, формувати характер, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовую так, що вихованці шукають зв'язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.

На заняттях використовую такі інтерактивні форми навчання: робота в парах, малих групах, «мікрофон», «діалог», «синтез думок», «пошук інформації», «спільний проект», «мозковий штурм».

Різнобічна робота з розвитку творчих здібностей гуртківців на заняттях приносить значні результати. Отримані результати роботи вказують не лише на покращення успішності, але й появу нових особистісних якостей у дитини (впевненість, ініціативність, самоцінність).

У вихованців почала вибудовуватися траєкторія власного розвитку. Вихованці гуртка є учасниками і переможцями різноманітних конкурсів і проектів.

На основі даного досвіду доведено, що формування та розвиток творчих здібностей кожного вихованця сприяє:

 • активізації пізнавальної діяльності;
 • розвитку мотивації до навчання;
 • розвитку творчого мислення, активності та ініціативності;
 • розвитку всіх видів пам'яті, уяви і фантазії;
 • здатності до самостійної роботи;
 • всебічному гармонійному розвитку особистості.

Таким чином, використання інноваційних технологій дозволяє максимально підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створює умови залучення вихованців до активної, творчої діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчить спілкуватися, відстоювати свою позицію.

Шляхи впровадження та поширення досвіду

Шляхами впровадження та поширення досвіду є репрезентація. Система застосованих педагогічних дій щодо формування творчої активності вихованців гуртка представлена на районному та обласному рівнях:

 • семінар для керівників гуртків Надвірнянського РЕНЦ «Різноманітність птахів» з використанням інноваційних методів навчання.
 • обласний семінар керівників гуртків Івано-Франківського ОЕНЦУМ «Розвиток творчих здібностей на занятті гуртка».
 • конференція «Внесок людини в охорону лісу» за участі представників Природного заповідника «Горгани», Карпатського національного природного парку та Надвірнянського РЕНЦ.

Досвід роботи

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top