JB Client - шаблон joomla Новости

Головне меню

Анотація власного педагогічного досвіду
«Все, що знаю і вмію – віддаю дітям»

Тема досвіду: “Розвиток творчої особистості дитини в процесі гурткової роботи”.

Актуальність досвіду

Працюючи керівником гуртків 6 років і звертаючи увагу на темпи розвитку суспільства, шукаю нові підходи у навчанні та вихованні. Розумію, що лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій може досягнути успіху у житті. Бо творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, прагненням до нового, оригінального; який вміє відкинути звичайне, шаблонне. Потреба в творчості є життєвою потребою.

За період педагогічної діяльності в Ланчинському Центрі дитячої та юнацької творчості завжди вважала, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність та професійно-педагогічна компетентність, які особливо необхідні в роботі з дітьми. Поєднання професійно значущих особистісних якостей із глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, володіння методикою викладання предмета у відповідності до специфіки навчально-виховного закладу у системі позашкільної освіти є важливими педагогічними технологіями.

Вихованці гуртків «Сувенір», «Макраме», керівником яких я є, неодноразово ставали переможцями різноманітних конкурсів. Але не ставлю за мету виховати професійних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. На заняттях гуртка намагаюсь сформувати у дітей здатність нестандартно трактувати ту або іншу тему, розвивати творче сприйняття та самостійність мислення, навчити дитину творчо підходити до рішення різних проблем, тобто формую індивідуальність дитини. А всім відомо, що кожна досвідчена людина повинна бути гармонійно розвинута, повинна знати мистецтво не тільки своєї країни, а й світову культурну спадщину; вміти зі смаком прикрасити інтер'єр свого будинку; виготовити своїми руками сувенір або листівку для друзів та ін. Саме тому на заняттях гуртків, перш за все, виховую творчу, наполегливу, цілісну особистість, глибоко наділену громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.

На етапі розбудови нашої держави особливого значення набуває проблема формування гармонійної, духовно зрілої особистості. Шляхи її розв'язання знаходжу, спираючись на унікальну етико-філософську, художньо-поетичну спадщину українських філософів. Особливе місце серед них належить Г. С. Сковороді, педагогічні ідеї якого явикористовую в роботі з обдарованими дітьми. Адже Г. Сковорода головним завданням виховання вважав розвиток природніх нахилів і здібностей особистості.

Поділяючи погляди Г. Сковороди, що справжнє щастя людини не в багатстві, славі і чинах, а в душевному спокої і «сродній праці», намагаюсь так організувати життєдіяльність своїх вихованців, щоб кожний гуртківець, з яким я працюю, знайшов свою «сродную працю», відчув втіху і насолоду від улюбленого заняття. Педагогічні ідеї великого філософа, на мою думку, співзвучні сучасним принципам життєтворчості особистості. Вчення Г. С. Сковороди («пізнай самого себе») найповніше відбиває суть особистісно зорієнтованого виховання, що є, на мою думку, основою в роботі з обдарованими дітьми. Г. Сковорода вважав що кожна людина - окремий світ, а отже, неповторна індивідуальність. Від пізнання себе лежить шлях до пізнання всього сущого, до шукання щастя людини.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Поширення та поглиблення знань гуртківців, зміцнення набутих навичок та вмінь, розвивання здібностей дітей, формування у них самостійності, організованості є однією з ідей системності роботи керівника гуртка, у використання різноманітних та нестандартних форм та методів навчання. Гурткова робота дозволяє збільшити час цілеспрямованого педагогічного впливу на учнів.

Особливе значення для формування у вихованців творчих здібностей має народне мистецтво. Розуміння його видів як складової культурно-історичної спадщини народу дають змогу дитині не тільки засвоїти систему духовних цінностей, сформувати піднесене, оптимістичне, радісне, одухотворене сприйняття дійсності, а й сприяє виробленню розуміння вихованцями прекрасного в житті та мистецтві.

Система педагогічних ідей

Працюючи з гуртківцями, розпочинаю свою роботу з вивчення індивідуальних особливостей кожного. Мене цікавить не лише питання навчання та ставлення до нього, а рівень вихованості гуртківця, його ставлення до людей різних професій, батьків, друзів, самого себе. І тому у перші тижні роботи з набраною групою намагаюсь провести якомога більше різноманітних справ: екскурсії, походи, прогулянки, диспути. Це допомагає мені сформувати дитячий колектив і спланувати навчальну та виховну роботу гуртків, враховуючи потреби вихованців. До гуртків залучені діти вікових категорій, тому приділяю велику увагу згуртуванню дитячого колективу, створенню в ньому позитивного морально-психологічного клімату, адаптації кожної дитини в новому середовищі.

Заняття намагаюсь організувати, щоб гуртківцям було цікаво. Тому практикую проведення занять в ігровій формі, деякі у формі «усного журналу».На свої заняттях дітей зацікавлюю вікторинами, конкурсами, розповідаю цікаві історії, демонструю відеофільми, слайди, провожу екскурсії. Під час практичної роботи, крім загального показу і пояснення, обов’язково застосовую індивідуальний показ виготовлення виробу, словесне нагадування, приклад окремих дітей. Для реалізації завдання розвитку творчості та створення ситуації успіху користуюся методами та прийомами педагогічної технології «Створення ситуації успіху», «Стратегії визнання досягнень», прийомами позитивного мислення, ігровими та тренінговими методами. Для ефективнішої роботи розроблено план роботи з обдарованими дітьми гуртка. Спеціально для таких дітей ускладненюю програмний матеріал, залучаю їх до виготовлення виставкових робіт, до участі в конкурсах та в проведенні занять, проводжу з ними спеціальні тренінги (для розвитку творчого потенціалу, формування впевненості у своїх силах, розвитку певних особистих якостей та ін.). Переконана , що при проведенні гурткової роботи основними ворогами є сухість, монотонність, формалізм, тому щоразу під час проведення занять використовую нестандартні форми та методи, а саме: розгадування кросвордів, шарад та ребусів. Завжди шукаю шляхи, щоб викликати у дітей живий інтерес до виконання завдання, “запалити” їх до творчої праці. Вважаю, що процес навчання дітей в гуртках має відбуватися на позитивному емоційному тлі, в психологічно комфортних, ситуативно адекватних для дітей умовах. Велику увагу в роботі з дітьми приділяю питанню їхнього здоров’я, тому жодне гурткове заняття не проходить без фізкультхвилинки.

Гурткова робота базується на заохоченні і стимулюванні учнів до обраного виду діяльності, а також на формуванні в них стійкого інтересу й потреби у творчій самореалізації. А тому стало традицією проводити в гуртках “Дня іменинника”, “Дня здоров’я”, виставки робіт, різноманітних свят, зустрічей з цікавими та талановитими людьми селища, екскурсії, майстер-класи майстрів декоративно-прикладного мистецтва, тощо.

Планування виховної роботи провожу разом з гуртківцями. Це дає змогу враховувати здібності і можливості кожної дитини. Впевнена, коли діти мають право на ініціативу, самостійний вибір справ та заходів, можливість виявляти фантазію, тоді й виховна робота з ними має позитивні плоди. З особливим задоволенням можу відмітити, що такий підхід допоміг розвинути творчі здібності багатьох. Вихованці гуртків «Сувенір», «Макраме» ніколи не залишаються осторонь, коли у закладі проводяться різноматні свята, виставки, КВК, конкурси тощо.

За останні роки вихованці моїх гуртків брали активну участь у Всеукраїнських, обласних, районних виставках-конкурсах і ставали їх переможцями та призерами. Неодноразовими переможцями виставок, конкурсів різних рівнів : Климко Ольга, Іваночко Марія, Мамрова Діана, Палійчук Анна, Гриджан Яна, Голіней Марина та інші.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Хочете знати більше?

Підпишіться на канал інформаційно - методичного центру на сайті youtube.com та відвідайте:

Як з нами зв'язатися

Phone: (03) 4752 3791
Fax: (03) 4752 3791
Email: nadvirnarmk@gmail.com

Наші контакти

Back to top